Aidiachtai sealbhacha
 Possessive adjectives
mo mhac my son
mo mh'athair my mother
m'athair my father
mo dhearth'air my brother
mo dheirfi'ur my sister
agus aguta yourself
do mhac your son
do mh'athair your mother
d'athair your father
do dhearth'air your brother
do dheirfi'ur your sister